Văn hóa chiến lược

Văn hóa chiến lược - Art Beauty

Giới thiệu
Giới thiệu

Văn hóa - Chiến lược

Văn hóa ART Beauty - Chiến lược hoạt động

VĂN HÓA ART BEAUTY

  • Văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần Art Beauty (sau đây gọi là Art Beauty) là tài sản vô hình của Art Beauty; bao gồm  toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng và hình thành trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, trở thành các giá trị tinh thần, quan niệm, tập quán truyền thống, chi phối tình cảm, suy nghĩ và hành vi của mỗi cán bộ CNV Công ty.
  • Xây dựng và thực hiện Văn hóa Art Beauty nhằm tạo môi trường làm việc lành mạnh, có văn hoá, góp phần phát huy được năng lực, sở trường của mỗi cá nhân, tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của Art Beauty.

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

VỀ NHÂN SỰ:

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của ART BEAUTY đó chính là nhân sự. Nguồn nhân lực đồng đều về kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc luôn đảm bảo sẽ đem  tới những hiệu quả cao trong công việc chung, từng bước giúp ART BEAUTY đạt được các mục tiêu phát triển và sự thành công trong tương lai. Do đó CHÚNG TÔI cần có sự quan tâm đặc biệt đến nhân sự thông qua những chiến lược phát triển nhân sự lâu dài và bền vững.

TRONG TUYỂN DỤNG ART BEAUTY ĐẶT TIÊU CHÍ: CHỌN ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG VIỆC, ĐÚNG CHUYÊN MÔN, ĐÚNG NHU CẦU.

VỀ KINH DOANH:

  • Chọn lọc nhãn hàng, sản phẩm, dịch vụ chất lượng giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu thị trường.
  • Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương châm phát triển bền vũng.
  • Không ngừng nâng tầm tư duy sáng tạo để phát triển sản phẩm

VỀ MARKETING:

  • Không ngừng cải tiến thương hiệu, đưa thương hiệu xứng tầm quốc gia vươn xa ra quốc tế.
  • Thương hiệu art beauty là bạn đồng hành đáng tin cậy trên thị trường về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp hàng đầu
  • Nghiên cứu và phát triển không ngừng đưa ra giải pháp và sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt nhất cho thị trường.

 

Văn hóa - Chiến lược